Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Sunday, September 20, 2009

Widler - Anders Gustaf Grandin (1817-1866)

Idag bestämde jag mig att börja med att gå tillbaka till Anders Gustaf Grandin för att kolla upp några saker. Jag har tidigare forskat på Anders Gustaf Grandin och jag vet redan en hel del om honom. Anders Gustaf föddes den 23e februari 1817 i Helga Trefaldighets församling, även kallad Bondkyrka. Församlingen är en del av Uppsala. Hans föräldrar var bonden Anders Andersson och Anna Cajsa Dahlstedt (Andersdotter). De bor på gården Gränberga. Maja Jansdotter som jag berättade om igår var Anders Gustafs mormor.

Anders Gustaf byter efternamn till Grandin efter att han blir indelt soldat No 131 i Uppsala Kompani – år 1860 Korpral. Han bosätter sig i Edeby soldattorp i Uppsala-Näs socken. 1845 gifter han sig med Anna Charlotta Nordenholm och deras första barn sonen Carl Gustaf föds i augusti 1846 men sedan slår tragedin till som den gjorde allt för ofta på den tiden. Både hustrun och sonen dör av respektive halssjukdom och kikosta i augusti 1847. Anna Charlotta avlider samma dag som sonen begravs.

Sedan gifter Anders Gustaf om sig med Maria Catharina Söder. Om henne vet jag inte så mycket utan där finns det en stor lucka bakåt som jag har kvar att forska vidare på. De får i alla fall fyra barn varav ett Catharina Vilhelmina blir Per Axel Widlers mormor.
Från regementsrullorna får jag reda på att Anders Gustafs längd var 5 11 vilket är ungefär 174 cm. (tror jag)

Anders Gustaf dör den 28e juni 1866 av lunginflammation på regementets sjukhus.

Men tillbaka till varför jag gick tillbaka till Anders Gustaf. Jag är nyfiken på hans föräldrars status i socknen när han föddes. Nu betyder detta kanske ingenting men i dopboken är som vanligt faddrar eller dopvittnen nedtecknade och i vanliga fall brukar detta vara andra bönder, torpare, drängar eller pigor. Men inte för Anders Gustaf utan i hans fall är det kammarrättsrådet Hjerpe, fru Braunersköld, samt stadsbokhållaren Johan Öbom och mamsell Winge i Uppsala. Nu betyder detta kanske ingenting men eftersom detta står ut på ett sätt som jag inte tidigare har hittat har det gjort mig nyfiken. En ledtråd skulle kunna vara om jag kunde hitta bouppteckningen efter Anders Gustafs far Anders Andersson som dör 1839 endast 46 år gammal av nervfeber.

Men det får tyvärr bli ett framtida projekt eftersom jag inte har tillgång till bouppteckningarna för det aktuella häradet via internet.

No comments:

Post a Comment