Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Saturday, October 17, 2009

Bergendahl - Bouppteckning Johannes Persson och Maria Olsdotter

Nedan är ett utdrag från Bouppteckningen över min morfars mormors farmor och farfar. Johannes Persson(1791-1846) och Maria Olsdotter (1798-1848). Johannes var född i Bärfendal, Bohuslän och Maria var född i Torp, Bohuslän och de båda var senare bosatta i Svarteborg, Bohuslän.

Bouppteckningen:
År 1848 den 28 mars förrättades efter derom skodd anmodas laga Bouppteckning efter Torparen Johannes Persson på Pilehuset under hemmet Tyft i Tose socken och Tunge härad som aflidit i juni månad sistlidet år och dess jemväl i januari månad innevarande är aflidna hustru Maria Olsdotter hvars arvtagare äro nu närvarande. Myndige sonen Olle samt omyndige sönerna Emanuel 20 år, Carl 17 år och Herrman 5 år, jemte dottern Anna Stina 13 år gammal, hvilkas rätt bevakades av deras fadersbroder Lars Persson på Bäckehagen under Gläborg.
Myndige sonen Olle tillsades att uppgifva boet sådant det vid föräldrarnas frånfälle befans.
Såsom värderingsmän voro tillkallade Johannes Olsson och krono fjerdingsmannen Lars Jonsson i Dingle.

Kreatur
1 ko

Porcelain
5 par kaffekoppar
1st gräddsnipa
1 ? tallrikar
1 kruka

Glas
1 vinglas
1 sockerask
2 buteljer

Jern
1 gryta
1 panna
1 mindre gryta
1 låda med diverse jern
Hammare och stång
1 spade, 1 hacka
1 yxa

Husgeråds trädsaker
1 bord
1 kista
1 bänk
1 gammal soffa
1 stol
1 tråg
1 vävstol
1 kälke
1 saltbalj
Det finns mer saker som jag inte tar med här.

Böcker
1 Gammalt testamente
1 Gammalt Konung Davids Psalmbok
1 Gammal Psalmbok

Diverse
Knivar och gafflar
3 hänglås
1 sax
1 tratt

Summa inventarier 21
Summa skulder 16

Att detta bo med egendom och gäld är riktigt uppgivit såsom det förfanns vid mina föräldrars
frånfälle och icke det ? deras uppsåtligen döljts, betygar under edlig förpliktigelse.
Pihlehuset Olle Johansson (signatur)

Vid denna bouppteckning har jag å de omyndiges vägnar varit närvarande.
Lars Persson under Gläborg

Sålunda vara eftersom uppgivet blivit , upptecknade och värderat intyga

No comments:

Post a Comment