Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Tuesday, December 29, 2009

Widler - Dalkarlstorp

Jag har tidigare i min forskning funnit att olika grenar av släkten är starkt förknippade med enstaka platser men inget har varit som Dalkarlstorp. Dalkarlstorp ligger i Ramnäs socken i Västmanlands Län. På denna plats har min farmors förfäder levt på under en lång tid. Det äldsta funna bevisen är födelsenotisen för min farmors mormors farmors farmor, Brita Olsdotter, som är född på Dalkarlstorp den 8e december 1739 och en notering i dödboken om att Britas mor gifte sig år 1731 med Olof Olsson (1705-1759) från Dalkarlstorp. Tyvärr finns det inga fullständiga uppgifter i husförhörslängderna från 1720- och 1730-talen för att kunna gå längre bakåt i tiden. Men än finns chansen att min släkts historia på Dalkarlstorp sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden.

Sedan bor släkten kvar på Dalkarlstorp fram tills åtminstone 1911. För då avlider Johan (Jan) Petter Hansson och han är då levt hela sitt liv på Dalkarlstorp. Johan Petter är min farmors mormors far. Tyvärr har jag inte till gång till Församlingsböckerna från 1900-talet och jag vet inte om det Dalkarlstorp fortfarande bebos av släktingar.

Länken här går till en karta som visar var Dalkarlstorp ligger. Välj alternativ 1.

No comments:

Post a Comment