Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Thursday, January 14, 2010

Widler - Antoine Bouvin

Antoine Bouvin var son till Nicolas de Bouvengne. Antoine är min farmors morfars mormors farfars morfars farfar.
Texten nedan kommer från Kolbäcks dödbok år 1690. Tyvärr har jag inte kunnat tolka hela texten vilket är synd för det finns en hel del till beskrivet om Antoine.

död 1690 22/3: Anthonius Classon Bowin, född uti Frankriket i Vallonien, efter hans egen berättelse Anno 1607 vid Andersmässotiden av valonska föräldrar och äckta säng. Faden hafwer warit Clas Classon. ..... uti sitt fäderneland uptuchtad uthi den Christeliga dock Calvinska religion, men sedermehra enär dhe uthi sahl. konung Gustaff Adolphs tidh begafwo sig hith till Swerige, emedan hans fader war hammarsmedh och widh dhen tiden blefwo många hith i Riket kallade som dhet handtwärket brukade, då hade hans föräldrar dhenne sin sohn medh sig hith till Swerige, som då kunde wara widh pass 20 åhr gammal, men sedermehra sedan dhe äro hit i Swerige ahnkomna och blefwo boendes vidh Löfsta bruuk, så läto då wähl föräldrarna som ock dheras sohn omwända sig till den Lutherska eller Evangeliske religion. .... Trenne gånger hafv. han warit i Echtenskapsståndet, första gången med sahl. Anna från Heed socken, andra resan med sahl. h. Hana som war födh i Norie och Christiania, då ock dhenne sahl. mannen lät dher å orten bruka sig för hammarsmedh i 14 åhr. .... 3die gången begaf han sig i echtenskap med sin nu efterlåtne maka hust. Anna Hansdotter.

No comments:

Post a Comment