Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Saturday, March 13, 2010

Widler - Erik Ersson 1749-1811

Som beskrivit i inlägget nedan hade jag bara kommit fram till Erik Ersson (1749-1811) som var min farfars farfars farmors far men jag har nu kommit ytterligare 4 generationer bakåt på Erik Erssons mors sida.

Erik Ersson föddes den 26e maj 1749 i Viksta, Uppsala län och var bonde i Götbrunna. Eriks fader var Erik Ersson (1714-1787) bonde i Viksta och moder var Kerstin Michelsdotter (1715-1768) från Götbrunna.

Erik Erssons farfar hette också Erik Ersson (1680-1767) som även han var bonde i Götbrunna. Eriks farmor hette Anna Andersdotter (1684-1766)

Erik Erssons morfar hette Michael Hansson (1674-1750) och var bonde i Götbrunna och han var gift med Karin Andersdotter (1686-1759). Michael Hanssons bror Johan Hansson stupar vid slaget i Poltava år 1709. En annan bror till Michael, Erik, är klockgjutargesäll reste år 1720 utomlands för att sedan aldrig höra av sig igen.

Eriks morfars far var Hans Jönsson (1654-1729) men tyvärrr vet jag inte namnet på Eriks morfars mor. Däremot vet jag namnen på Hans Jönssons föräldrar, Jöns Hansson ( född ? men Jöns dog 1687 i Götbrunna) och Ingrid Olsdotter (död 1689 i Götbrunna).

Forskningen kan än så länge fastställa att mina rötter i Götbrunna går tillbaka till minst 1687.


En sammanfattning ser ut så här:
FF FF FM F Erik Ersson 1749-1811 bonde i Götbrunna, Viksta, Uppsala län, gift med
FF FF FM M Maria Persdotter 1761 i Tierp
-------------------------------------------------------------------------------------
FF FF FM FF Erik Ersson 1714-1787 bonde i Viksta gift med
FF FF FM FM Kerstin Michelsdotter 1715-1768 död i Götbrunna
-------------------------------------------------------------------------------------
FF FF FM FF F Erik Ersson 1680-1767 bonde i Götbrunna gift med
FF FF FM FF M Anna Andersdotter 1687-1766 död i Götbrunna

FF FF FM FM F Michael Hansson 1674-1750, bonde i Götbrunna, gift med
FF FF FM FM M Karin Andersdotter 1686-1759
-------------------------------------------------------------------------------------
FF FF FM FM FF Hans Jönsson 1654-1729, bonde i Götbrunna, gift med
Okänd
-------------------------------------------------------------------------------------
FF FF FM FM FF F Jöns Hansson ?-1687, bonde i Götbrunna, gift med
FF FF FM FM FF M Ingrid Olsdotter ?-1689
-------------------------------------------------------------------------------------

Apropå Götbrunna så var min farfars farfars morfars farfar Anders Ersson född i Götbrunna omkring år 1710. Anders var alltså jämngammal med Erik Ersson (född 1714) men jag har än så länge inte kunnit påvisa ett släktskap mellan dem. Men det låter inte osannolikt att det år så. I så fall kommer deras barnbarns barn gifta sig med varandra.

No comments:

Post a Comment