Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Tuesday, June 22, 2010

Widler - Anna Kajsa Lindholm

Flytten till Sverige och allt arbete med det har lett till mycket lite tid att uppdatera bloggen men nu kan jag presentera lite nya fakta. Jag har sedan tidigare kommit fram till min ana Anna Kajsa Lindholm född 1758 i Uppsala (ej ännu bekräftat).

Jag har många gånger föklarat för min 7 åriga dotter att om inte alla våra anor hade levt hade inte vi funnits. Det är rätt så svårt även för en vuxen att begripa. I Anna Kajsas fall är det tvärtom. Min ana är hennes andra make och hade inte hennes första make stupat i kriget mot Ryssland 1788-1790 hade inte jag funnits. Anna Kajsas första make var Anders Andersson Eklöf soldat nummer 122, Uppsala kompani, Upplands Infanteriregemente. Anders Eklöf stupar den 12e juli, tre dagar efter slaget vid Svensksund.

Anna Kajsas andra make var Jan Erik Söder, även han var soldat i Uppsala kompani, men inte förrän efter kriget 1788-1790.

Anna Kajsa är min farfars mormors morfars mor. Anna Kajsas far var Jonas Lindholm (1732 i Huddunge - 1793 i Bondkyrka), som var mjölnare vid diverse kvarnar i Uppland. Anna Kajsas moder var Margareta Engström född 1732 i Uppsala.

No comments:

Post a Comment