Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Wednesday, October 13, 2010

Widler - Johan Eriksson

Johan Eriksson - som är min farmors farfars farmors farfars farfars far.

Johan avled den 12e maj år 1691 i Björkling i Sollefteå socken i Västernorrlands län. Texten nedan kommer från Sollefteås dödbok 1688-1731:
"12 maij afleedh Johan Ersson i Börking och begrofs d 24 dito sädan han lefat och vandrat vackert och gudeligen 92 åhr, på sitt 15de åhr bleff han såldat, var i Ryslandh 21 åhr och bleff der giftter, reste heem där han var 5½ år, sädan anno 1655 reste till Pålandh, vid heemkombsten och uti danskefeigden 1677 bleff leutnant för 3dje männerne, lefat i ächtenskap 50 åhr och afflat 8 barn."

Redan som 15-årig blev Johan soldat och han var en berest man. Johan var till en stor del delaktig i det svenska rikets uppgång till en europeisk stormakt. Hans ålder när han avled var troligen inte 92 år gammal eftersom det är osannolikt att han var 77-78 år gammal när han deltog i kriget mot danskarna år 1677. Med tanke på att han var femton år gammal när han blev soldat och att Sverige gick in i 30-åriga kriget runt år 1630 är det mer troligt att Johan föddes runt åren 1610-1615.

Enligt ovan nämnda källa var Johan i Ryssland under 21 år men om detta är felskriving för Tyskland är jag inte säker på. Jag kan inte den svenska krigshistorien i detalj. I vilket fall som helst gifter Johan sig under denna tid men det behöver inte ha varit med någon från lokalbefolkningen utan med den svenska armen reste också många civila.

Det 30-åriga kriget slutar år 1648 och strax efter detta kommer Johan hem till Sollefteå som han då inte har sett på 21 år. Johan är sedan hemma i fem och ett halvt år för sedan skickas han till Polen år 1655 där Sverige var i krig med Polen under åren 1655-1657. Johan är fältväbel vid Anders Kalmbergs kompani, som tillhörde överste Günter Rossenskants skvadron och mönstrades i Wolgast den 18e juli år 1655. Kompaniet, som bl a innehåller gemena soldater från Sollefteå socken, mönstras sedan i Greifswald och Pommern under 1655 och 1656.

Hösten 1657 förklarade Danmark krig mot Sverige och kung Karl X Gustav tågar med större delen av hären till Danmark och under vintern genomförs tåget över Bälten vilket leder till Roskildefrden år 1658 då bland annat Skånelandskapen blir svenska. Om Johan Eriksson följer med hären till Danmark vet jag inte.

Senare blir Johan Eriksson löjtnant och deltar i det skånska kriget 1675-1679 då det åter är krig mellan Sverige och Danmark med bland annat slaget vid Lund den 4e december år 1676.

Johan som hade levt ett långt och äventyrsfullt liv avlider alltså den 12e maj år 1691.

No comments:

Post a Comment