Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Sunday, January 23, 2011

Bergendahl - Ludvig Persson (Pettersson)

Min mormors mormors bror Ludvig Persson föddes den 21:a september 1848 vid Lönnhöjden i Säfsnäs församling. 1876 gifter han sig med Johanna Karlsdotter som avlider endast 44 år gammal år 1898 av lungsot. Ludvig och Johanna hade så vitt jag vet fyra barn.

Den 18:e september 1899 skulle Ludvig göra en del ärenden när olyckan var framme. Nedan är en kort notis från tidningen Dalpilen den 1899-10-03:

"Det blef hans död.
Landbonden Ludvig Pettersson från Ursen i Nås kom den 18 dennes körande till en handlande i Hofberget för att göra en del uppköp. När han sedan skulle spänna hästen från åkdonet, blef djuret oroligt ooh började krångla. Handelsmannen skyndade till hjälp för att tygla hästen, men släppte tyglarna på Petterssons uppmaning, sedan djuret blifvit förspändt Hästen rasade strax i väg, hvarvid Pettersson blef omkullkastad och släpad med. Under den vilda farten gick ena kärrhjulet öfver Pettersson, som därvid skadades så svårt, att han inom en stund dog på
platsen."

No comments:

Post a Comment