Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Saturday, January 15, 2011

Bergendahl - Mats Larsson

Mats Larsson från Stora Tomsjön i Hällefors Örebro län var son till Lars Larsson Korhoinen och Agnes. Lars och Agnes är min mormors morfars farfars morfars farfars far.

Mats Larsson var brukare av torpet Stora Tomsjön åren 1650-1675.
Han mördade studenten Elias Koppare i Tomsjön, flydde, men greps nära norska gränsen och fördes till Nora fångtorn, där han dog innan han kunde lagföras.

Händelsen i Tomsjön beskrevs på följande sätt av Nils Helger i boken "Hällefors socken":
Dit hade kommit en finsk student,Elias Koppare, som gått i finnmarken och annorstädes i bergslagerna några år och "läst för barn". "När studenten skulle gå sin kos och denne Mattes förstått, det han hade några penningar på sig, lagt sig i försåt för honom i skogen och således honom både mördat som och sedan Röfwat penningarne ifrån". Han blev emellertid fasttagen av "Påwel, Hindrich och Johan samt twänne deras grannar i Jernbergsby och Ny socken, hwilka sedan förde honom fången up till Bergsfougden i Grythyttan, Gustaf Larsson, då de ock bekiände sig funnit och tagit på honom 48 Ducater, hwilka Mattes skall hafwa Röfwat af den dräpte Studenten, der effter han fördes till Nora Torn", där han som sagt hastigt avled utan att ha kommit under lagarannsakning och dom.

No comments:

Post a Comment