Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Sunday, January 30, 2011

Widler - Anna Dubois (Isaksdotter )

Precis som de flesta andra familjer har även min familj en familjehändelse som är lite mörkare än vad man hade önskat sig. Denna historia innehåller många tragiska aspekter och med tanke på hur samhället såg ut då kan man få sig en större förståelse för historiens utveckling och tragiska utgång.

Anna Dubois hade som namnet antyder vallonskt ursprung och hon föddes år 1712 i Slässbyn i Lena socken, Uppsala län. Hennes fader var kolaren Isak Persson Dubois och modern var Karin Ingelsdotter. Anna är förresten min farfars farmors farmors farfars mor.
År 1734 gifter sig Anna med Mårten Goude, även han av vallonskt ursprung. Mårten var klensmedsdräng vid Vattholma bruk i Lena socken.

Anna och Mårten får tre barn tillsammans:
Jakob 1735-1754, 19 år gammal
Isak 1738-1738, 9 månader gammal
Julius 1739-1791, 51 år gammal.

Den 10:e oktober 1743 avlider Mårten av feber som härjar i socknen och enligt en notis i dödboken lämnar han hustru och barn i sin fattigdom. Anna är då 32 år gammal.

År 1743 är Backakrogen, som brukligen var utarrenderad till smedsänkor från Vattholma bruk, utarenderad till Anna Dubois.
Det är nu Annas riktiga problem börjar. Men innan jag fortsätter ska vi komma ihåg att vid denna tiden hade samhället en helt annan syn än vad vi har idag på barn födda utom äktenskapet och det var en stor skam för en kvinna att föda ett oäkta barn.

Annas första kända oäkta barn var Anna som föddes den 19:e oktober 1752 och fadern var drängen Karl Westman vid Vattholma bruk.

Midsommar 1754 födde Anna ännu ett barn men denna gång hade hon lyckats hålla graviditeten hemlig och barnet föddes i skymundan. Anna avlivade barnet och grävde ner det i en gödselbacke. Enligt Anna var fadern soldaten Carl Orre som avled i Pommern den 24:e februari 1758.

Den 19:e oktober 1757 födde Anna ännu ett barn, denna gång i enslighet i en kammare på Vattholma krog. Dagen efter ströp hon barnet till döds med sitt eget strumpeband och sedan gömde hon barnet. Fadern till detta barn var Erik Ersson Bång som var körare vid Vattholma bruk.

En vecka senare den 27:e oktober, uppdagades vad Anna hade gjort. Anna fängslades och fördes till Uppsala slott i väntan på rättegång. Rättegången hälls sedan som ett urtima, dvs ett extra ting, i Norunda häradsrätt den 17:e november 1757.

Den 22:a december kom Svea Hovrätts utslag och Anna dömdes "för sina begångna mord, sig sjelvt till välförtjent straff, och androm till skräck och varnagel halshuggas och i bålet brännas."

Avrättningen utfördes den 18:e januari 1758 på Norunda härads avrättningsplats, VendelsvarsViksta heden. Här möts Tierps, Vendels och Viksta församlingar.
Texten ovan lyder såsom följer:
Den 20 oktober har brukskarlen Mårten Gaudes änka - Anna Isacsdotter i Vattholma mördat ett piltebarn - som blev upptäckt den 27 oktober hvaröfver hölts rannsakning i Vattholma d 17 november - tå hon bekiände uppå sig att barnamord till som skedt 3 år förr, hvartill --- Soldat Carl Orre bekändes vara barnafader som tå var i Pommern. Undergick dödsstraffet den 18e januari 1758 på Viksta heden.

Källor:
Mats Karlsson
Lena och Tensta kyrkoarkiv.

No comments:

Post a Comment